Regulamin zamówień publicznych art. 4 pkt 8 i 8a pzp

 

Prace konserwatorskie przy elementach wystroju i wyposażenia sieni oraz pomieszczenia dziennika podawczego w zachodnim skrzydle budynku przy ul. Kanoniczej 24 w Krakowie – jako I etap zadania pn. rozpoczęcie remontu konserwatorskiego elewacji wraz z kamiennym portalem i bramą wejściową oraz elementów wystroju i wyposażenia sieni i części komunikacyjnej w zachodnim skrzydle budynku d. Pałac Górków (A-155) ul. Kanonicza 24 w Krakowie

  1. Ogłoszenie+SIWZ
  2. Program prac-załącznik do SIWZ            

Ogłoszenie o planowanym zamówieniu - wykonania dokumentacji konserwatorskiej - Kart ewidencyjnych zabytków RUCHOMYCH


Ogłoszenie o planowanym zamówieniu - wykonania dokumentacji konserwatorskiej - Kart ewidencyjnych zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków