Procedura konkurencyjna 2019 - ZASADY

zał nr 1 - ogłoszenie o planowanym zamówieniu.doc

zał nr 2 - zaproszenie do złożenia oferty.doc

zał nr 3 - formularz ofertowy.doc

zał nr 4 - protokół wyboru wykonawcy.doc

zał nr 5 - zaproszenie do złożenia oferty i negocjacji.doc

zał nr 6 - protokół z negocjacji z 1 oferentem.doc

zał nr 7 - protokół udzielenia zamówienia po negocjacjach z 1 oferentem.doc

zał. nr 8 INSTRUKCJA.doc

 

Ogłoszenia o zamówieniach :

Pełna konserwacja techniczna i estetyczna ikonostasu z XVIII w. z cerkwi pw. Św. Michała Arch. w Ropicy Górnej, parafia Małastów

Remont budynku zabytkowego dworu obronnego w Wieruszycach w zakresie wymiany pokrycia dachowego

Kompleksowa konserwacja kamiennej kapliczki - kolumny z figurą św. Judy Tadeusza w Mianocicach

Wykonanie projektu i programu dot. prac interwencyjno-konserwatorskich w dawnym browarze/wozowni w Prądniku Korzkiewskim

Wykonanie prac konserwatorskich przy dekoracji malarskiej wnętrza kościoła w Łapanowie - prezbiterium

Remont konserwatorski ścian zewnętrznych kościoła p.w. św. Katarzyny w Oleśnie elewacja frontowa

Remont konserwatorski elewacji kościoła p.w. św. Mikołaja w Gorenicach elewacja frontowa

Montaż sygnalizacji alarmu pożaru, alarmu włamania oraz telewizji dozorowej w kościele p.w. Ducha Św. w Chronowie

Pełna konserwacja drewnianego polichromowanego złoconego rzeźbionego feretronu (XIX w.) z obrazem Marii z Dzieciątkiem Jezus z Kościoła pw. Św. Marii Magdaleny i Św. Stanisława BM w Szczepanowie.

Konserwacja i wymiana gontów na dachach nawy głównej i wieży dzwonnej wraz z wymianą łacenia w kościele (d. cerkiew) p.w św. Jakuba Apostoła w Powroźniku

Konserwacja ołtarza z Kaplicy cmentarnej w Raciborowicach

OŚWIĘCIM, drewniany budynek SS Küche/Kantine ul. Kolbego - remont konserwatorski - etap III

WIERUSZYCE - dwór obronny - wymiana pokrycia dachu - ogloszenie II

CHRONÓW, kościół pw. Ducha Świętego - montaż systemu sygnalizacji alarmu pożaru, alarmu włamania oraz telewizji dozorowej - ogloszenie II

SZCZEPANÓW, kościół - Pełna konserwacja feretronu (XIX w.) z obrazem Marii z Dzieciątkiem Jezus - ogloszenie II

BIECZ, kościół pw. Bożego Ciała - prace konstrukcyjno-budowlane przywracające właściwy stan techniczny przyporom zewnętrznym prezbiterium kościoła

RYCZÓW, pałac - całkowite odtworzenie i wymiana 3 szt. okien okrągłołukowych w elewacji północnej pałacu

Prace konserwatorskie przy dekoracji malarskiej wnętrza kościoła w Łapanowie - prezbiterium

ROPICA GÓRNA - d. cerkiew drewniana ob. kościół filialny pw. Św. Michała Archanioła - konserwacja ikonostasu (XVIII w.) - etap II

BIECZ, kościół pw. Bożego Ciała - prace konstrukcyjno-budowlane przywracające właściwy stan techniczny przyporom zewnętrznym prezbiterium kościoła

Konserwacja ołtarza z Kaplicy cmentarnej w Raciborowicach - ogloszenie 2

RYCZÓW, pałac - całkowite odtworzenie i wymiana 3 szt. okien okrągłołukowych w elewacji północnej pałacu - ogłoszenie 2