Procedura konkurencyjna 2017 - ZASADY

zał nr 1 - ogłoszenie o planowanym zamówieniu.doc

zał nr 2 - zaproszenie do złożenia oferty.doc

zał nr 3 - formularz ofertowy.doc

zał nr 4 - protokół wyboru wykonawcy.doc

zał nr 5 - zaproszenie do złożenia oferty i negocjacji.doc

zał nr 6 - protokół z negocjacji z 1 oferentem.doc

zał nr 7 - protokół udzielenia zamówienia po negocjacjach z 1 oferentem.doc

zał. nr 8 INSTRUKCJA.doc

 

Ogłoszenia o zamówieniach :


Remont konserwatorski budynku SS. Küche przy ul. Kolbego 2 w Oświęcimiu - ETAP I - naprawa wiązara dachowego wraz z odtworzeniem fragmentu dachu skrzydła zachodniego 

Remont konserwatorski budynku SS. Küche przy ul. Kolbego 2 w Oświęcimiu - ETAP I - naprawa wiązara dachowego wraz z odtworzeniem fragmentu dachu skrzydła zachodniego

Impregnacja gontów dachu i ścian d. cerkwi drewnianej, ob. kościoła filialnego pw. Św. Michała Archanioła w Ropicy

Roboty budowlane i prace konserwatorskie Kaplicy - Mauzoleum polegające na: odtworzeniu dachu wraz z zabezpieczeniem sklepienia i wykonaniem wieńca budynku Mauzoleum Rodziny Szembeków w Zespole Pałacowo-Parkowym w Porębie Żegoty

Kompleksowa konserwacja techniczna i estetyczna kapliczki słupowej z płaskorzeźbą Matki Boskiej z Dzieciątkiem w Bogdanówce

Siemiechów, kościół pw. Matki Boskiej Gromnicznej w Siemiechowie- ratunkowe prace zabezpieczające konstrukcję kościoła - etap 5 (odtworzenie pokrycia dachu głównego)

Prace konserwatorskie przy elewacjach kościoła pw. Narodzenia NMP w Chechle - etap II (2)

Wykonanie dokumentacji projektu budowlanego dla zadania: remont konserwatorski budynku SS. Küche przy ul. Kolbego 2 w Oświęcimiu - ETAP I - naprawa wiązara dachowego wraz z odtworzeniem fragmentu dachu skrzydła zachodniego

Prace konserwatorskie przy elewacjach kościoła pw. Narodzenia NMP w Chechle - etap II

Naprawa pęknięć ścian prezbiterium kościoła pw. Św. Małgorzaty w Dębnie

Roboty budowlane i prace konserwatorskie Kaplicy - Mauzoleum polegające na: odtworzeniu dachu wraz z zabezpieczeniem sklepienia i wykonaniem wieńca budynku Mauzoleum Rodziny Szembeków w Zespole Pałacowo-Parkowym w Porębie Żegoty

Remont hełmów wież, sygnaturki i dachu nawy kościoła klasztornego pw. Nawiedzenia NMP w Tuchowie

Konserwacja elewacji dawnej cerkwi pw. św. Michała Archanioła (XIX w.) w Dubnem

Wykonanie hydroizolacji zewnętrznych ścian fundamentowych, wykonanie przepony poziomej metodą iniekcji ciśnieniowej oraz prace konserwatorskie przy stolarce okiennej dworu w Sieniawie

Remont więźby dachowej i wymiana pokrycia dachowego na budynku kościoła pw. Św. Mikołaja w Gorenicach – ETAP I - dach nad prezbiterium

Remont konserwatorski pokrycia kopuły kaplicy pw. św. Antoniego i Wawrzyńca Bazyliki pw. Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej

Wykonanie dokumentacji projektu budowlanego prac remontowych w zespole przemysłu ludowego w Ochotnicy Dolnej - młyn, spichlerz