Zawiadomienie o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego, w sprawie wpisu do rejestru zabytków pomnika upamiętniającego obronę Krakowa w 1914r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego księgowego w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie

Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora ochrony zabytków ds. zabytków nieruchomych w siedzibie Delegatury WUOZ w Nowym Targu

Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta ds. kancelaryjno-administracyjnych

Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora ochrony zabytków ds. zabytków nieruchomych

Zawiadomienie o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wpisu do rejestru zabytków zespołu zabudowy Pl. Centralnego im. R. Reagana w Krakowie Nowej Hucie.

Zawiadomienie o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego, w sprawie wpisu do rejestru zabytków układu urbanistycznego oraz zespołu zabudowy dawnej III dzielnicy katastralnej Nowy Świat

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wpisu do rejestru zabytków zespołu zabudowy Pl. Centralnego im. R. Regana w Krakowie Nowej Hucie.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora do spraw zabytków nieruchomych

Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora do spraw programowania i zamówień publicznych

Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie, zawiadamia o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego, w sprawie wpisu do rejestru zabytków układu urbanistycznego oraz zespołu zabudowy dawnej IV dzielnicy katastralnej ,,Piasek”